M. Muncii: Proiectul de Hotarare privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale


Potrivit dispozitiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin CNPP si prin casele de pensii sectoriale.

Legea invocata, defineste casele de pensii sectoriale ca fiind case de pensii care functioneaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate in institutiile din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
Ca urmare, pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 132 si ale art. 135 din Legea nr. 263/2010, se impune adoptarea prezentului act normativ care reglementeaza atributiile, organizarea si functionarea Caselor de Pensii Sectoriale din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Casele de pensii sectoriale se infiinteaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri de specialitate care realizeaza administrarea sistemului public de pensii pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate.
Casele de pensii sectoriale se organizeaza si functioneaza, astfel:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale la nivel de structura centrala de specialitate in subordinea Directiei financiar-contabile;
b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii la nivel de unitati in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestor institutii publice.
Casele de pensii sectoriale sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii, structuri care se desfiinteaza.
Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii se constituie prin preluare pe baza de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor si datoriilor, incheiat in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, astfel:
a) de la Directia financiar-contabila a Ministerului Apararii Nationale, pentru Casa de Pensii Sectoriala din subordinea acestuia;
b) de la Directia Generala Financiara a Serviciului Roman de Informatii pentru Casa de Pensii Sectoriala din subordinea acestuia.
Patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor se preia din oficiu de la fosta Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari de guvern personalul incadrat in structurile organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii se preia de fiecare casa de pensii sectoriala din subordinea acestor institutii publice.

Textul proiectului poate fi consultat AICIServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat