Proiect de Hotarare ref. Criteriile si normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca


In prezent, incadrarea in grade de invaliditate se face pe baza criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 400/2001, publicata in Monitoarele Oficiale ale Romaniei, Partea I, nr. 251 si 251 bis din 16 mai 2001.

Avand in vedere faptul ca actualele criterii medicale au fost elaborate in urma cu aproximativ 10 ani, este necesara actualizarea acestora. tinandu-se seama de progresul inregistrat in domeniul medical atat in ceea ce priveste metodele si tehnicile moderne de diagnostic cat si schemele de tratament cu efect asupra prognosticului recuperator.
HG nr. 400/2001 nu prevede un barem de investigatii necesare pentru stabilirea deficientei functionale, a incapacitatii adaptative si a capacitatii de munca in patologia invalidanta la fiecare grupa de afectiuni, investigatii absolut necesare pentru o evaluare complexa si obiectiva a capacitatii de munca.
De asemenea, HG nr. 400/2001 nu reglementeaza, in mod expres, invaliditatile care afecteaza ireversibil capacitatea de munca, avand ca rezultat nerevizuirea medicala.

Prezentul proiect de HotCˇrare a Guvernului pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate propune criterii medicale imbunatatite si actualizate, pentru o evaluare complexa si obiectiva a starii de sanatate a asiguratilor, folosind proceduri de diagnostic recomandate de ghidurile de practica medicala nationale si internationale actuale (definitii, stadializari, clasificari).
Proiectul propune un barem de investigatii necesare pentru stabilirea deficientei functionale, a incapacitatii adaptative si a capacitatii de munca in patologia invalidanta. Astfel, baremul cuprinde investigatii specifice obligatorii pentru fiecare grupa de afectiuni cronice, pentru obiectivarea manifestarilor de boala, stabilirea severitatii afectiunii, evaluarea raspunsului la tratament si monitorizarea evolutiei bolii. Se va putea realiza o evaluare cat mai corecta a capacitatii de munca bazata pe date obiective, evitadu-se astfel incadrarea eronata in grad de invaliditate .

Criteriile si normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate au fost analizate de catre comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, observatiile si propunerile formulate fiind insusite.

Criterii si norme de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca >>>>>Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat