M. Muncii propune modificarea si completarea conditiilor introducerii pe piata a utilajelor agricole


Directiva 2006/42/CE a fost transpusa in legislatia nationala prin doua acte normative: Hotararea Guvernului nr.1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, prin care s-au transpus articolele 1 - 23 din directiva, si Hotararea Guvernului nr.294/2008 referitoare la modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, prin care s-a transpus articolul 24 din directiva referitor la modificarea Directivei 95/16/CE.

In Comunicarea sa din 12 iulie 2006 intitulata ``O strategie tematica privind utilizarea durabila a pesticidelor``, Comisia Europeana a adoptat o strategie care are ca obiectiv principal reducerea riscurilor pentru sanatatea umana si pentru mediul inconjurator provocate de utilizarea pesticidelor. Parlamentul European si Consiliul au adoptat, de asemenea, Directiva 2009/128/CE din octombrie 2009 de stabilire a unui cadru pentru actiuni comunitare in vederea utilizarii durabile a pesticidelor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.309, din 24 noiembrie 2009, denumita generic ``Directiva - Cadru``.
In consecinta s-a impus modificarea si completarea Directivei 2006/42/CE cu cerinte pentru proiectarea, constructia, inspectia periodica si activitatile de intretinere specifice masinilor pentru aplicarea pesticidelor, care reprezinta produse fitosanitare, necesare pentru reducerea riscurilor pentru sanatatea umana si pentru mediul inconjurator, precum si introducerea in Directiva 2006/42/CE a unei referinte la protectia mediului inconjurator.
In acest sens, a fost adoptata Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE in ceea ce priveste masinile pentru aplicarea pesticidelor.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1029/2008, pentru transpunerea Directivei 2009/127/CE.

Proiectul are in vedere cerintele esentiale carora trebuie sa li se conformeze masinile pentru aplicarea pesticidelor pentru a putea fi introduse pe piata si/sau puse in functiune.
Masinile pentru aplicarea pesticidelor cuprind: masini autopropulsate, remorcate, montate pe vehicule si semi-montate sau transportate pe calea aerului, precum si masini fixe destinate aplicarii pesticidelor, care pot fi utilizate atat de profesionisti, cat si de utilizatori neprofesionisti (amatori). Ele includ, de asemenea, masini portabile si de mana, actionate electric sau manual, cu camera de presiune.
Pentru a permite producatorilor sa se conformeze acestor cerinte, organizatiile de standardizare europeana au primit mandat din partea Comisiei pentru elaborarea standardelor armonizate care sa ofere specificatii tehnice detaliate pentru diferitele categorii de masini enumerate mai sus.
Proiectarea, constructia si intretinerea masinilor pentru aplicarea pesticidelor joaca un rol semnificativ pentru reducerea efectelor adverse ale pesticidelor asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator. Pe de alta parte, exista masini pentru aplicarea pesticidelor care sunt deja utilizate de profesionisti. Pentru acestea Directiva - Cadru introduce cerinte privind inspectia periodica si operatiunile de intretinere care trebuie efectuate astfel incat sa se reduca riscurile pentru sanatatea umana si pentru mediul inconjurator.
Cerintele pentru securitatea si protectia sanatatii persoanelor si, dupa caz, a animalelor domestice si a bunurilor sunt deja reglementate de Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la masini si de modificare a Directivei 95/16/CE referitoare la ascensoare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.157, din 9 iunie 2006. Prin urmare, cerintele esentiale pentru protectia mediului inconjurator aplicabile la proiectarea si constructia masinilor noi pentru aplicarea pesticidelor au fost incluse in Directiva 2006/42/CE, cu luarea in considerare totodata a compatibilitatii acestor cerinte cu cerintele referitoare la inspectie si intretinere din Directiva - Cadru. In acest scop, a fost necesar sa se includa, de asemenea, o referinta la protectia mediului inconjurator in Directiva 2006/42/CE, limitand, in acelasi timp, acest obiectiv la categoria de masini si la riscurile care fac obiectul cerintelor specifice pentru protectia mediului inconjurator.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat