M. Muncii a constituit registrele electronice privind persoanele cu handicap


In Monitorul Oficial nr. 184 din 16 martie 2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap

Registrul electronic central privind persoanele cu handicap, denumit si registru central, se va constitui in administrarea Directiei generale protectia persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumita in continuare DGPPH.

Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite si DGASPC, vor avea obligatia de a constitui un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap, denumit in continuare registru propriu.
Registrul central se va actualiza lunar pe baza informatiilor continute in registrele proprii si transmise de DGASPC.
DGASPC vor transmite datele necesare actualizarii registrului central in forma si la termenele stabilite de DGPPH.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat