Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin PredutGuvernul a aprobat procedura de lucru pentru eliberarea carnetelor de munca


Guvernul a aprobat procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca

In cazul carnetelor de munca pe care inspectoratele teritoriale de munca le au in pastrare si completare, carnetele de munca vor fi completate la zi (cu date pana la 31 decembrie 2010), vor fi certificate de Inspectoratul Teritorial de Munca si apoi predate angajatorilor sau titularilor/imputernicitilor legali pe baza de proces-verbal de predare-primire, pana la data de 30 iunie 2011.
Carnetele de munca pastrate si completate de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca se vor preda angajatorilor conform programarii postate pe site-urile acestora si afisate la sediu, iar titularilor/imputernicitilor legali pe baza unei cereri.


In cazul angajatorilor care au obtinut aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca la sediu, acestia le vor completa la zi (cu date pana la 31 decembrie 2010), iar apoi vor fi programati la Inspectoratele Teritoriale de Munca in vederea certificarii si contrasemnarii carnetelor de munca. Programul intocmit de catre fiecare ITM va fi postat pe site-ul acestuia si afisat la sediu.
In vederea certificarii inscrierilor efectuate in carnetele de munca, ITM va verifica statele de plata, declaratiile fiscale lunare, eventuale debite la plata comisionului
Angajatorii vor preda inspectoratului teritorial de munca carnetele de munca completate la zi pe baza unui proces-verbal de predare-primire. La randul lor, IMT-urile vor indica eventualele deficiente constatate la data predarii carnetelor de munca de catre angajatori si vor stabili o data certa de remediere a acestora. Procesul-verbal de predare primire astfel intocmit va fi returnat angajatorului impreuna cu carnetele de munca in care s-au constatat deficiente.

Inspectoratele teritoriale de munca vor preda angajatorilor carnetele de munca ale salariatilor, certificate si contrasemnate pentru valabilitatea inscrierilor efectuate, pana la data de 31 martie.


Ultimele Stiri despre munca

| Guvernul a aprobat infiintarea postului de atasat pe probleme de munca si sociale in cadrul Ambasadei Romaniei in Statul Israel
| Concilierea/medierea prealabila a conflictelor de munca dintre angajator si salariati. Noile propuneri legislative pentru completarea Codului muncii
| Guvernul aloca in anul 2019 ajutoare de peste 500.000 de lei persoanelor aflate in situatii de necesitate sau deosebite
| Ministerul Muncii a modificat Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat,organizatiilor neguvernamentale privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
| MAI a publicat conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut
| Guvernul a modificat Regulamentul-cadru pentru personalul din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant".
| Uniunea Europeana elaboreaza proiectul InvestEU - instrument financiar de sprijinire a investitiilor si a crearii de locuri de munca
| RIL: Decizia ICCJ nr. 9/2019 privind incadrarea in conditii speciale de munca a activitatii desfasurate in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran
| Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii au aprobat Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania
| Guvernul a aprobat criteriile de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat