MINUTA sedintei de dezbatere publica a proiectului de Lege a Dialogului Social


In data de 1 aprilie 2011, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a organizat la solicitarea societatii civile sedinta pentru dezbaterea publica a proiectului de Lege a Dialogului Social, cu urmatoarea ordine de zi:

* prezentarea proiectului de act normativ;
* prezentarea si discutarea observatiilor si propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.

La intalnire au participat reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, dl. Ioan-Nelu BOTIS, dl. Serghei MESAROS, director Directia dialog social, si dl. Eduard CORJESCU, director Directia legislatia muncii, precum si membrii ai societatii civile - institutii publice, organizatii civice si persoane interesate - reprezentate conform Listei participantilor (anexa).
Scopul intalnirii l-a constituit informarea societatii civile si transmiterea unui feedback asupra principalelor modificari introduse in legislatia dialogului social prin proiectul de Lege a Dialogului Social.

In deschiderea sedintei, dl. ministru Ioan-Nelu BOTIS le-a multumit participantilor pentru prezenta la dezbaterea publica a proiectului de Lege a Dialogului Social, act normativ parte a unui pachet de legi ce isi propun sa reformeze piata muncii.
Dl. ministru a sugerat ca procedura de dezbatere prezentarea prezentului proiect, urmata de interventii cu eventuale observatii si propuneri la proiectul de act normativ, propunere acceptata de participanti.
Dl. ministru Ioan-Nelu BOTIS a punctat principalele modificari introduse, respectiv:
- Referitor la Titlul 2 - Sindicatele:
A participarea sindicatului in consiliul de administratie la nivelul unitatii, la invitatia angajatorului, actul managerial delimitandu-se strict de actul social;
A eliminarea obligatiei pentru angajator de a acorda gratuit organizatiilor sindicale din unitate spatiu si dotari si inlocuirea cu posibilitatea negocierii acordarii acestor facilitati in contractul colectiv de munca aplicabil;
A plata zilele prestate pentru activitate sindicala liderilor de sindicat sa fie asigurata de organizatia sindicala ;
- Referitor la Titlul 4 - Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social
A constituirea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca organism consultativ, cu regulament propriu de organizare si functionare;
- Referitor la Titlul 5 - Consiliul Economic si Social:
A retragerea reprezentantiilor Guvernului din CES, care vor fi inlocuiti cu reprezentanti ai societatii civile;
A o noua structura a comisiilor permanente ale CES ;
A reducerea termenului de avizare a proiectelor de acte normative, de la 20 zile la 7 zile lucratoare;
A stabilirea indemnizatiei membrilor in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte;
- Referitor la Titlul 6 - Constituirea si functionarea comisiilor de dialog social:
A renuntarea la intentia de a constitui comisii de dialog social la nivelul regiunilor de dezvoltare, intentie asupra careia se poate reveni intr-un moment mai favorabil;
- Referitor la Titlul 7 - Negocieri colective:
A eliminarea aplicarii A erga omes A a contractelor colective de munca;
A posibilitatea extinderii aplicarii contractului colectiv de munca de la nivelul unui sector de activitate la nivelul tuturor unitatilor din sector prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;
- Referitor la Titlul 8 - Conflictele de munca:
A infiintarea Oficiului de Mediere si Arbitraj a conflictelor colective de munca ;
A revizuirea etapelor de negociere, in vederea solutionarii amiabile a conflictelor ;
A reglementarea grevei de avertisment si de solidaritate ;Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat