M. Muncii se implica in implementarea retelei de camine pentru persoanele varstnice


Pentru a veni in sprijinul persoanelor varstnice lipsite de sustinatori legalicare nu-si pot asigura intretinerea completa si care necesita, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, ingrijire si tratament, in sistem rezidential, in camine specializate,

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale implementeaza un Program de interes national ``Dezvoltarea retelei de camine pentru persoanele varstnice``, care se deruleaza pe o perioada de 33 de luni, incepand cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2013, program aprobat prin HG nr. 212/2011.
Prin acest Program se are in vedere sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale care decid, prin hotarare de consiliu local/judetean sau a municipiului Bucuresti, sa reorganizeze unitatile sanitare ineficiente in camine pentru persoane varstnice, prin asigurarea de finantare a functionarii acestora din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale.

Acordarea de finantare se realizeaza in baza dosarelor de solicitare a finantarii, intocmite potrivit prevederilor legale si inaintate Ministerului Muncii de catre autoritatile administratiei publice locale care vor administra si finanta noile camine, dupa verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si in temeiul contractelor incheiate, potrivit legii.

Pe o perioada de 90 de zile de la data incheierii contractului se acorda finantare din Program pentru acoperirea cheltuielilor curente de functionare, inclusiv a cheltuielilor de personal normat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c) din H.G. nr.212/2011, pana la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) si d) din acelasi act normativ de catre caminele pentru persoanele varstnice nou-infiintate, precum si pana la admiterea persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite de catre aceste camine. Ulterior expirarii celor 90 de zile, finantarea continua fiind asigurata la standardul de cost inmultit cu numarul de beneficiari.

Pana la acest moment, Ministerul Muncii a incheiat astfel de contracte cu 7 autoritati ale administratiei publice locale care au respectat termenele si conditiile prevazute de actele normative in domeniu -si care insumeaza 357 paturi, respectiv 179 de salariati-, situatia detaliata a solicitarilor formulate fiind prezentata in anexa la prezenta.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat