MINUTA sedintei pentru dezbaterea publica a proiectului de Lege a asistentei sociale din data de 4 aprilie 2011


In data de 4 aprilie 2011, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a organizat la solicitarea societatii civile sedinta pentru dezbaterea publica a proiectului de Lege a Asistentei Sociale, cu urmatoarea ordine de zi:

* prezentarea proiectului de act normativ;
* prezentarea si discutarea observatiilor si propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.

La intalnire au participat:
a) reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv:
- dl. Nicolae Ivaschescu, secretar de stat coordonator al activitatii de asistenta sociala,
- d-na Lacramioara Corches, director general al directiei generale asistenta sociala,
- d-na Elena Tudor, director general al directiei generale pentru protectia copilului,
- d-na Carmen Manu, director al directiei servicii sociale si incluziune sociala,
- d-na Mihaela Grecu, director al directiei politici asistenta sociala
b) reprezentanti ai societatii civile - institutii publice, organizatii civice si persoane interesate - reprezentate conform Listei participantilor (anexa).
De asemenea, la dezbatere au fost prezenti si reprezentanti ai mass-media.

Scopul intalnirii l-a constituit informarea societatii civile si transmiterea mesajului de reforma a asistentei sociale prevazut de proiectul de lege supus dezbaterii

In deschiderea sedintei, dl. Secretar de stat Nicolae Ivaschescu le-a multumit participantilor pentru prezenta la dezbaterea publica a proiectului de Lege a asistentei sociale si a precizat ca acest act normativ se subscrie politicii actuale de modernizare a statului si urmareste crearea unui sistem de asistenta sociala sustenabil, echilibrat, bazat pe principiile justitiei sociale, care promoveaza incluziunea sociala prin masuri active.

Dl. Secretar de stat a sugerat ca procedura de dezbatere prezentarea proiectului de act normativ, urmata de interventii cu eventuale observatii si propuneri la acesta, procedura acceptata de participanti.
Proiectul de act normativ si noutatile aduse de acesta au fost prezentate participantilor de d-na director general Lacramioara Corches.
In discutii s-a mentionat faptul ca reglementarile cuprinse in actul normativ vor conduce la o coordonare mai buna a actiunii sociale prin corelarea sensibila intre acordarea transferurilor financiare si a serviciilor sociale disponibile, bazate pe exemplele si experienta similara din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Dupa prezentarea proiectului de lege, a urmat interventia participantilor, astfel:

Dl. Eduard Petrescu - Fundatia Alaturi de voi Romania - a solicitat precizarea filozofiei legii, precizand ca in Strategia privind reforma in domeniul asistentei sociale 2011-2013 majoritatea obiectivelor sunt de reducere a costurilor. De asemenea a precizat ca ar trebui sa existe o corelare intre legile din domeniul asistentei sociale cu cele care privesc economia sociala.
Dl. Secretar de stat a precizat ca una dintre prioritati este aceea de a cheltui eficient banii statului, mai ales pentru masuri de activizare socio-profesionala, iar reducerea de costuri nu inseamna restrangerea drepturilor ci acordarea lor corecta prin reducerea erorii, fraudei si coruptiei din sistem.
D-na Ionica Tarau - Fundatia 1 iunie 2001 Bacau - a precizat ca ar trebui sa fie reglementate complet masurile referitoare la persoanele cu handicap, in special cele care privesc protectia acestora in procesul de trecere de la copil la adult. Ar trebui pus un accent mai mare pe masurile de recuperare.
D-na Justina Radu - Consiliul National al Dizabilitatii din Romania - a apreciat proiectul de act normativ si, avand in vedere categoria de persoane carora se adreseaza organizatia reprezentata, a precizat ca se asteapta cat mai curand modificarea Legii nr.448/2006, oferind sprijin pentru elaborarea modificarilor.
D-na Cecilia Paunescu - Fundatia Pentru Voi Timisoara - a precizat ca introducerea procedurilor de externalizare a serviciilor sociale va facilita accesarea de fonduri de la bugetul de stat de catre ONG-uri. De asemenea, a subliniat ca proiectul de Lege nu contine suficiente precizari cu privire la procedurile de contractare a serviciilor sociale si nici cu privire la posibilitatea ONG-urilor (furnizorilor privati de servicii sociale) de a dezvolta unitati protejate pentru persoanele cu handicap, in care acestea sa poata desfasura activitati economice.
D-na Radulescu Ana - SANITAS sector 2 - a propus existenta unor normative de personal clare, pe fiecare tip de serviciu social sau unitate, intrucat in acest moment personalul din aceste unitati este subdimensionat, raportat la numarul de bolnavi. De asemenea, a propus ca norma de hrana sa fie adecvata nevoilor speciale ale beneficiarilor de servicii sociale.
Dl. Emil Proscanu - primar oras Mizil si reprezentant al Asociatiei oraselor din Romania - a precizat ca este necesara regandirea finantarii masurilor de asistenta sociala si ca nu este corect ca bugetele locale sa fie atat de impovarate. De asemenea, a precizat ca este necesara o corelare mai stransa a beneficiilor sociale cu participarea beneficiarilor pe piata fortei de munca. Propune de asemenea, o dezbatere separata cu toate structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
Dl. Francisc Simon - federatia ONPHR- a solicitat revizuirea capitolului referitor la persoanele cu handicap si utilizarea termenului de dizabilitate.
D-na Monica Dan - ARAS - a propus completarea reglemntarii privind clasificarea serviciilor sociale dupa locul de acordare cu `` in comunitatile vulnerabile`` si a facut cateva precizari legate de acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap, drepturi ce ar trebui acordate indiferent de veniturile acestora. Un punct sensibil la care a facut referire a fost acela ca, pentru a participa la cursuri de formare, o persoana trebuie sa fi absolvit minimum 8 clase, ceea ce nu caracterizeaza o buna parte din grupul tinta al masurilor.
D-na Cornelia Radu - Asociatia Vladimir Ghika din Bucuresti - a propus ca masurile pentru familie sa detina primul loc al reglementarii.
Dl. Octavian Rusu - FDSC - a comparat proiectul de lege cu Strategia de reforma in domeniul asistentei sociale unde se pune accent pe prestatiile sociale si reducerea acestora si a apreciat deschiderea spre furnizorii privati de servicii sociale.
Dl. Aurel Badiu - Asociatia Pro As Societas Sibiu - a apreciat ca excelenta munca pentru elaborarea actului normativ si a propus cateva reformulari ale textelor cuprinse astfel: utilizarea notiunii de beneficii de asistenta sociala, definirea costurilor administrative, reanalizarea utilizarii notiunii de serviciu acesta fiind utilizat cu triplu sens in continutul proiectului de Lege si anume: unitate de asistenta sociala, serviciu public de asistenta sociala, serviciu organizat de furnizorii de servicii sociale.
Dl. Bogdan Simion- Federatia ONG pentru copil - a specificat ca o lege atat de stufoasa nu poate fi discutata intr-un timp atat de scurt.
D-na Elena Iorga - Institutul pentru Politici Publice - a solicitat impactul bugetar al reformei. De asemenea, a precizat ca ar fi mai corecta utilizarea notiunii de dizabilitate decat a notiunii de handicap. Totodata, a solicitat explicitarea expresiei de contributie modica utilizata la capitolul de servicii sociale. De asemenea, a fost precizata necesitatea evitarii termenului de subventie/subventionare pentru serviciile sociale si folosirea termenului de subcontractare, astfel incat sa se evite pasivitatea sistemului de finantare.
D-na Paula Neamtu- SPAS Brasov a formulat doua propuneri cu privire la proiectul de Lege si anume: sa existe o mentiune cu privire la reincadrarea personalului din functia publica in personal contractual iar ingrijirea persoanei cu handicap sa fie atat formala cat si informala.
D-na Ioana Tomus din partea Retelei romane de reducere a riscurilor (RHRN) care a propus tratarea distincta a problematicii copiilor aflati in dificultate, in special a celor care sunt dependenti de droguri sau alte substante similare.
D-na Sima Dumitra si dl. Sorin Iancu din partea primariei Pitesti, care au formulat unele observatii pe textul actului normativ semnaland unele necorelari ale articolelor cuprinse si care au propus stabilirea clara a procentelor de participare in finantarea serviciilor de asistenta sociala.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat