Noutati legislative. Monitorul Oficial 18 mai 2011


Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 18 mai 2011

Monitorul Oficial nr. 0346 din 18 Mai 2011
Actul nr. 455 din 04 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind tarifele de aeroport


Monitorul Oficial nr. 0346 din 18 Mai 2011
Actul nr. 467 din 11 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 24 decembrie 2010 si la Paris la 7 ianuarie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului ``Initiativa Copiii Strazii``, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005


Monitorul Oficial nr. 0346 din 18 Mai 2011
Actul nr. 204 din 23 Februarie 2011
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din Romania
Hotarare privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene


Monitorul Oficial nr. 0346 din 18 Mai 2011
Actul nr. 1346 din 02 Mai 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Regulament privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori


Monitorul Oficial nr. 0346 din 18 Mai 2011
Actul nr. 1346 din 02 Mai 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori


Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011
Actul nr. 433 din 27 Aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania


Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011
Actul nr. - din 27 Aprilie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania


Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011
Actul nr. 470 din 11 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania``


Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011
Actul nr. 53 din 24 Ianuarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege CODUL MUNCII (republicare)


Monitorul Oficial nr. 0345 din 18 Mai 2011
Actul nr. 111 din 17 Mai 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin privind recunoasterea Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole - O.N.I.V. ca organizatie interprofesionala pe filiera ``struguri, vin, produse pe baza de vin``

Monitorul Oficial nr. 0344 din 18 Mai 2011
Actul nr. 228 din 14 Aprilie 2011
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006


Monitorul Oficial nr. 0344 din 18 Mai 2011
Actul nr. 229 din 14 Aprilie 2011
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006


Monitorul Oficial nr. 0344 din 18 Mai 2011
Actul nr. 520 din 09 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea specificatiilor informatice ale sistemului national al cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate


Monitorul Oficial nr. 0344 din 18 Mai 2011
Actul nr. 1977 din 10 Mai 2011
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008


Monitorul Oficial nr. 0343 din 18 Mai 2011
Actul nr. 177 din 08 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii


Monitorul Oficial nr. 0343 din 18 Mai 2011
Actul nr. 184 din 10 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 206^51 alin. (1), art. 212 alin. (1) si art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala


Monitorul Oficial nr. 0343 din 18 Mai 2011
Actul nr. 186 din 10 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 192^4 alin. (2), art. 206^21 alin. (10) si art. 206^43 alin. (3) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Monitorul Oficial nr. 0343 din 18 Mai 2011
Actul nr. 209 din 15 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) si art. 6-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si ale art. 6 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor


Monitorul Oficial nr. 0343 din 18 Mai 2011
Actul nr. 251 din 17 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989


Monitorul Oficial nr. 0343 din 18 Mai 2011
Actul nr. 266 din 22 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360, art. 363 alin. 1 si 3 si art. 385^3 din Codul de procedura penalaServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat