M. MUncii anunta inceperea Proiectului "Imbunatatirea eficacitatii organizationale a sistemului de protectie a copilului in Romania"


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in calitate de Beneficiar, anunta inceperea Proiectului "Imbunatatirea eficacitatii organizationale a sistemului de protectie a copilului in Romania".

Proiectul este finantat de Ministerul Administratiei si Internelor, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 - 2013. Proiectul va fi implementat in parteneriat cu Fundatia SERA ROMANIA, pe o perioada de 24 de luni.

Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza imbunatatirile de structura si proces necesare pentru cresterea eficacitatii organizationale a sistemului de protectie a copilului in Romania.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

1. Obiective specifice privind imbunatatirile de structura
1.1Restructurarea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din judete si sectoarele municipiului Bucuresti, pentru a se asigura o organizare unitara si eficace a structurii acestora.
1.2 Dezvoltarea si intarirea capacitatii institutionale a Serviciilor Publice de Asistenta Sociala din municipii si orase (SPAS) si a structurilor de asistenta sociala echivalente din comune.
1.3 Imbunatatirea calitatii serviciilor publice oferite de DGASPC si SPAS prin perfectionarea/completarea reglementarilor si consolidarea implementarii standardelor de calitate a serviciilor, procedurilor si standardelor privind managementul cazurilor.
1.4 Imbunatatirea managementului resurselor umane, normarea activitatilor personalului si stabilirea indicatorilor de performanta adecvati la nivelul institutiilor si serviciilor DGASPC si SPAS.

2. Obiective specifice privind imbunatatirile de proces
2.1 Imbunatatirea si completarea procesului de adoptare, aplicare monitorizare si evaluare a deciziilor referitoare la protectia drepturilor copilului.
2.2 Imbunatatirea si completarea procedurilor si mecanismelor de cooperare si colaborare dintre DGASPC si SPAS, precum si a procesului de coordonare a activitatilor SPAS de pe teritoriul judetului de catre DGASPC.
2.3 Perfectionarea, dezvoltarea si extinderea monitorizarii centralizate a resurselor si activitatilor din sistemul de protectie a copilului.
2.4 Imbunatatirea eficacitatii activitatilor furnizorilor de servicii sociale, prin crearea unui sistem concurential bazat pe eficienta utilizarii resurselor alocate.

Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa urmatoarei persoane de contact:

Elisabeta TRIFAN - Coordonator national, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generala pentru Protectia Copilului

Tel.: 021. 315.36.33
Fax: 021. 312.74.74
email: elisabeta.trifan@anpfdc.roServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat