M. Muncii a publicat proiectul de Hotarare privind conditiile de functionare si procedura de autorizare a agentului de munca temporara


Proiectul de hotarare de Guvern privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara are in vedere urmatoarele aspecte:

- Institutia agentului de munca temporara a fost revizuita complet in conformitate cu dispozitiile Directivei 2008/104/CE privind munca prin agent de munca temporara.

- Revizuirea notiunilor si a conditiilor de functionare are in vedere concordanta cu prevederile Directivei 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara.

- Eliminarea oricaror restrictii sau interdictii in utilizarea muncii prin agent de munca temporara reprezinta o consecinta a aplicarii art. 4 din Directiva,

- A fost clarificata prevederea privind capacitatea de coordonare si control asupra salariatilor temporari - care apartine Utilizatorului - care are ca scop evitarea confuziilor aparute deseori in practica cu privire la calitatea de angajator a utilizatorului si/sau a agentului de munca temporara.

- Clarificarea domeniului de aplicare a cadrului legal:

- se aplica persoanelor care au incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care sunt pusi la dispozitia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestora;

- se aplica tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenti de munca temporara sau utilizatorilor care desfasoara activitati economice indiferent daca au sau nu un scop lucrativ.

- Eliminarea posibilitatii acordarii autorizatiei de functionare pe perioada nelimitata agentilor de munca temporara care si-au desfasurat activitatea neintrerupt o perioada de 4 ani;

- Emiterea autorizatiei de functionare a AMT de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin directia sa de specialitate;

- Majorarea garantiei financiare de la 25 la 40 de salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata;

- Modificarea indicatorului in functie de care se calculeaza taxa de autorizare: avand in vedere dispozitiile OUG nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinta castigul salarial mediu brut in actele normative din domeniul muncii si protectiei sociale, ``salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat`` se inlocuieste cu ``castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat``

- Precizarea expresa a numarului de luni (24) anterioare datei formularii cererii de autorizare pentru care solicitantul sa nu aiba aplicate sanctiuni pentru incalcarea repetata a prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale; (sanctiunile care fac obiectul unor procese aflate pe rolul instantelor judecatoresti nu vor fi luate in considerare, in ceea ce priveste cererea de autorizare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzelor respective)

- Modificarea de la 5 la 30 zile calendaristice a termenului in care AMT care detine o autorizatie de functionare valabila, este obligat sa comunice AJPS orice modificare privind denumirea, sediul, infiintarea de subunitati fara personalitate juridica;

- Precizarea expresa a faptului ca toate conditiile de baza de angajare si de munca aplicabile salariatilor temporari sunt, pe durata misiunii de munca temporara la un utilizator, cel putin acelea care s-ar aplica salariatilor in cazul in care acestia ar fi fost recrutati direct de catre utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelasi loc de munca;

- Abrogarea acelei obligatii a AMT potrivit careia acestia trebuiau sa mentioneze in mijloacele de promovare si informare a activitatilor desfasurate elementele necesare care sa permita identificarea lor ca agent de munca temporara, inclusiv seria, numarul si data emiterii autorizatiei de functionare, precum si numarul de inregistrare in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati.

- Eliminarea posibilitatii pentru AMT caruia i s-a retras autorizatia de functionare de a solicita o noua autorizatie dupa o perioada de un an de la data retragerii acesteia;

- Introducerea unor noi sanctiuni contraventionale si penale. (sanctionarea contraventionala, conform Codului muncii, a agentului de munca temporara care pune la dispozitia unui utilizator pana la 5 persoane fara incheierea unui contract de munca temporar);

- Introducerea obligativitatii ca AMT care au fost autorizati in temeiul HG nr. 938/2004 sa obtina o noua autorizatie, conform prevederilor prezentei hotarari;

- au fost reformulate o serie de prevederi pentru o actualizare cu cadrul legislativ general si pentru a permite o mai buna sistematizare a normelor legislative, precum si pentru eliminarea textelor confuze si ambigue.

Vezi textul Proiectului >>>>>Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat