Principalele modificari aduse contractului individual de munca


In data de 14 iunie a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 415, Ordinul nr. 1616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003.

Principalele modificari aduse contractului individual de munca se refera la introducerea unei clauze privind criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, dar si a dreptului angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala ale salariatului.

In acelasi timp, angajatorul trebuie sa:

- inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
- acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
- elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

La rubrica ``Alte clauze`` se face precizarea ca perioada de proba se stabileste in zile calendaristice, iar perioada de preaviz in cazul demisiei se realizeaza in zile lucratoare.Totodata, la sectiunea ``Salarizare``, noul act normativ introduce, pe langa sporuri, indemnizatii si alte adaosuri, si prestatiile suplimentare in bani, precum si modalitatea prestatiilor suplimentare in natura.

Nu in ultimul rand, conform Ordinului MMFPS nr. 1.616/2011, pentru orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat