Fondul Social European si planificarea strategica in reformele din administratia publica europeana


In zilele de 29-30 iunie 2011, s-a desfasurat seminarul ”Planificare strategica”, organizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative” (AMPODCA) in cadrul proiectului transnational „Acceptand provocarea – cum sa sprijinim efectiv reformele in administratia publica utilizand Fondul Social European”, finantat de Comisia Europeana prin cererea de proiecte cu tema: A invata pentru a schimba – crearea de retele de schimb de bune practici cu sprijinul FSE 2007-2013”.

Evenimentul a avut loc la Hotel Majestic Ramada din Bucuresti. Obiectivul seminarului a constat in diseminarea si discutarea rezultatelor studiului transnational avand ca tema planificarea strategica, oferirea unei imagini de ansamblu privind bunele practici dezvoltate de Statele Membre ale Uniunii Europene in domeniu. Accentul a fost pus pe eficacitatea si posibilitatea de transfer ale acestora si formularea, in ultima instanta, a unor recomandari privind utilizarea fondurilor structurale in vederea sustinerii instrumentului planificarii strategice ca mijloc de eficientizare a activitatilor administratiei publice.La eveniment au participat experti ai Comisiei Europene, Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltarea Economica (OECD), Oficiului Primului Ministru din Lituania, ai Autoritatii de Management pentru Administratie Publica din Cehia si ai Ministerului Dezvoltarii Regionale din Polonia, ai Secretariatului General al Guvernului (SGG), ai Ministerului Administratiei si Internelor - Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP), Unitatii de Politici Publice (UPP), AMPOSDRU, precum si reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile.

Dezbaterile s-au axat pe analiza implementarii planificarii strategice ca instrument de reforma si de eficientizare a activitatilor autoritatilor si institutiilor administratiilor publice in mai multe tari europene. Principalele aspecte discutate au vizat:
- necesitatea compatibilizarii obiectivelor si documentelor strategice cu bugetele disponibile in vederea asigurarii resurselor necesare aducerii acestora la indeplinire;
- necesitatea existentei instrumentelor de monitorizare si evaluare a implementarii planurilor strategice;
- asigurarea unor procese eficiente de consultare si cooperare intre actorii implicati.

In Romania au fost depuse, pana la data de 15 iunie 2011, 587 cereri de finantare in cadrul Programul Operational ``Dezvoltarea Capacitatii Administrative`` (PODCA), pe domeniile majore de interventie (DMI) 1.1. ``Imbunatatirea procesului de luarea a deciziilor la nivel politico-administrativ`` si 2.1. ``Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor``.
Dintre acestea, 85 de proiecte in implementare vizeaza planificarea strategica, fiind derulate de administratia publica centrala (1 proiect), administratii publice locale (71 proiecte), ONG si asociatii de dezvoltare intercomunitara (13 proiecte).
* * *

Seminarul ``Planificare Strategica`` a fost organizat in cadrul proiectului ``Acceptand provocarea - cum sa sprijinim efectiv reformele in administratia publica utilizand Fondul Social European``, implementat de Romania (prin AMPODCA) in parteneriat cu alte patru state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Polonia, Lituania) si finantat din Fondul Social European, din fondurile aflate la dispozitia Comisiei Europene (Asistenta Tehnica), pe cererea de proiecte: ``Learning for change - setting up learning networks under the ESF 2007-2013``. Valoarea totala a proiectului este de 479.013 euro, din care 430.000 euro contributia CE.

Planificarea strategica are un potential mare de dezvoltare a eficacitatii administrative, precum si a responsabilitatii fata de actiunile intreprinse de managementul administratiei publice. Un astfel de proces se afla in stadii diferite de implementare la nivelul administratiei publice europene, unde intampina o serie de dificultati cauzate in special de capacitatea administrativa insuficienta si de existenta unor proceduri de lucru insuficient dezvoltate - inclusiv suportul IT alocat procesului.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat