Inspectia Muncii a publicat specificatiile de completare a registrului electronic


Inspectia Muncii a publicat la inceputul lunii iulie, spre consultare publica, specificatiile de completare a registrului electronic, aferente solutiei tehnice ce urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011 publicata in Monitorul Oficial la 27 mai 2011.

Continutul registrului general de evidenta al salariatilor se va extinde pentru a include modificarile impuse prin H.G. 500/2011 cu urmatoarele categorii de informatii:

1) Salariul, sporurile si cuantumul acestora ;

2) Informatii privind suspendarile si detasarile ;

3) Alte informatii privind relatiile de munca;

Procedura de transmitere a registrului face parte integranta din Solutia Tehnica adoptata de Inspectia Muncii si are la baza urmatoarele principii generale:

1) Registrul in format XML va fi transmis integral, la fiecare actualizare a cel putin uneia din informatiile entitatilor: angajator, salariat, contract. Astfel, fiecare transmitere efectuata va contine imaginea actuala, in ansamblu, a angajatorului, spre deosebire de versiunea anterioara a sistemului, cand puteau fi transmise in mod diferential doar entitatile actualizate.

2) Modalitatile tehnice de transmitere a registrului in format XML sunt reglementate prin H.G. 500/2011, solutia tehnica fiind aliniata cu prevederile acesteia;

3) Registrul va fi intocmit in continuare, din punct de vedere al structurii tehnice, in format XML, conform standardelor publice aplicabile;

4) Conturile active on-line ale angajatorilor vor permite in continuare autentificarea, transmiterea si consultarea informatiilor proprii transmise;

5) Fiecare transmitere cu succes a registrului, indiferent de modalitatea de transmitere, va fi confirmata prin generarea automata a unui cod unic de inregistrare in sistem ;

6) Pentru angajatorii care utilizeaza aplicatii proprii de gestionare a registrului, vor fi publicate, suplimentar fata de acest document, o serie de instrumente de verificare a corectitudinii informatiilor si structurii registrului.

Asigurarea confidentialitatii datelor este asigurata de solutia tehnica de la momentul transmiterii datelor catre inspectoratele teritoriale de munca, prin depunere la ghiseu sau transmiterea on-line, iar asigurarea confidentialitatii datelor pana la acest moment este asigurata de fiecare angajator prin metode specifice fiecaruia, dupa cum prevede si H.G. 500/2011la art. 8 alin 5.

Validarile de natura legislativa (prevazute prin articole din Codul Muncii sau a altor acte normative aplicabile) formeaza premisele deja asumate de angajatori pentru indeplinirea obligatiilor legale prevazute in H.G. 500/2011. Insa, pentru asigurarea integritatii si corectitudinii informatiilor, toate registrele de salariati vor fi validate la preluare atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere legislativ.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat