M. Muncii: Fonduri europene pentru calificarea detinutilor si integrarea lor pe piata muncii


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, anunta demararea activitatilor in cadrul proiectului strategic „Viata dupa gratii” (ID 60000) cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2. „Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Scopul proiectului este dezvoltarea de retele integrate de incluziune sociala pentru persoanele private de libertate, prin acordarea de sprijin prin programe specifice de insertie profesionala, precum si prin programe de sensibilizare a angajatorilor in vederea facilitarii angajarii acestei categorii de persoane.


Proiectul are o valoare de 17.515.809,74 lei si se desfasoara in perioada 2011 - 2013.

Componenta 1 are ca obiectiv realizarea unui studiu la nivel national privind nevoile specifice de formare vocationala a persoanelor aflate in detentie si in centrele de reeducare, calificarile si nivelul profesional al acestora si analiza nevoilor pietei muncii locale.

Realizarea de campanii de sensibilizare si promovare, asa cum sunt prevazute in cadrul componentei 2, sunt importante in demersul nostru de a sensibiliza si motiva angajatorii pentru eliminarea stereotipurilor si reticentelor privind angajarea detinutilor. De asemenea, prin campaniile de informare se are in vedere promovarea locurilor de munca destinate asistentilor sociali, ce sunt disponibile in cadrul penitenciarelor / centrelor de reeducare.

Componenta 3 a proiectului este destinata unor ample programe de formare si anume:
In cadrul proiectului 1.500 de detinuti aflati in penitenciare in ultimul an de detentie sau in evidentele comisiei pentru eliberarea conditionata, fie in serviciul de probatiune vor participa la cursuri de calificare. Stagiile de practica obligatorii programelor recunoscute vor fi realizate in ateliere de lucru organizate la nivelul penitenciarelor ce vor fi dotate si modernizate. In vederea diminuarii riscului de recidiva, in cadrul programelor de formare vor fi prezentate experiente de viata ale fostilor detinuti (din Romania si ale partenerilor transnationali) care au reusit sa se integreze profesional si social, dupa perioada de executare a detentiei.

Proiectul se adreseaza de asemenea si personalului incadrat in penitenciare si in sistemul de probatiune. Aproximativ 10 persoane / penitenciar sau centru de reeducare vor participa la 2 module privind medierea muncii si incluziunea sociala (planificarea serviciilor de incluziune sociala, monitorizarea acestora, indicatori de monitorizare si incluziune sociala).
Profesionistii din domeniul serviciilor sociale (DGASPC-uri / servicii publice de asistenta sociala) sunt un alt grup tinta al programului. Modulele de formare vor fi adresate unui numar de 4 persoane / judet, respectiv sectoare ale municipiului Bucuresti si vor avea ca teme: medierea muncii si consiliere in vederea pregatirii pentru angajare.
Programul contine sesiuni pentru planificarea supravegherii si monitorizarii persoanelor aflate in ultimul an de detentie si planul de supraveghere si monitorizare intocmit si implementat de profesionistii care se afla in contact cu acestia in perioada de penitenciar, probatiune, liberare. Vor participa echipe mixte formate din profesionistii incadrati in penitenciare si in sistemul de probatiune si asistentii sociali din cadrul DGASPC sau SPAS. Vor fi 3 module cu o durata de 5 zile / modul. Echipele de profesionisti formati din 8 persoane, vor elabora Planuri de preventie, evaluare, interventie si integrare pentru persoanele eligibile aflate in detentie, prin care se va realiza profilul vocational si social astfel incat sa se asigure integrarea in campul muncii si in comunitate. Echipele mixte vor fi constituite la nivelul fiecarui penitenciar si centru de reeducare. Un numar de cca. 80 persoane din cadrul acestor profesionisti implicati in cursurile de formare vor participa si la schimburi de experienta in IT/ES (5 zile / schimb de experienta). De asemenea, va fi realizat un ghid privind colaborarea interinstitutionala si planificarea serviciilor de reinsertie sociala pentru detinuti.

Proiectul are un caracter transnational si sustine preocuparile Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru promovarea incluziunii active a grupurilor vulnerabile prin implementarea de masuri concreteServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat