Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin PredutProiect de HOTARARE privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale


Incepand cu 1 ianuarie 2011 sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ care cuprinde reglementari potrivit carora conditiile de munca in care se desfasoara activitatea asiguratilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite si speciale.

In sensul Legii nr.263/2010, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:

a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3;
f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4.

Actul normativ mentionat prevede, la art.30 alin.(2) obligativitatea reevaluarii, din 2 in 2 ani, a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) .

Procedura de reevaluare se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

In contextul economic actual, precum si datorita evolutiei tehnice, exista posibilitatea modificarii numarului de unitati care au primit avizul de incadrare in conditii speciale fie datorita incetarii activitatii sau desfiintarii unor locuri de munca fie ca prin tehnologiile noi sa isi imbunatateasca semnificativ nivelul de securitate si sanatate in munca. Prezentul proiect de act normativ are in vedere stabilirea criteriilor, a metodologiei si procedurii ce urmeaza a fi avuta in vedere in procesul de reevaluare a conditiilor speciale de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea reevaluarii locurilor de munca in conditii speciale, se infiinteaza Comisia pentru reevaluarea locurilor de munca incadrate in conditii speciale, formata din:

a) reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
b) reprezentanti ai Ministerului Sanatatii;
c) reprezentanti ai Inspectiei Muncii;
d) reprezentanti al Case Nationale de Pensii Publice.
si, dupa caz, reprezentanti ai Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

Comisia stabileste, prin hotarare, mentinerea sau respingerea avizului de incadrare in conditii speciale de munca a locurilor de munca si a unitatilor prevazute in anexa 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


Ultimele Stiri despre munca

| Guvernul a aprobat infiintarea postului de atasat pe probleme de munca si sociale in cadrul Ambasadei Romaniei in Statul Israel
| Concilierea/medierea prealabila a conflictelor de munca dintre angajator si salariati. Noile propuneri legislative pentru completarea Codului muncii
| Guvernul aloca in anul 2019 ajutoare de peste 500.000 de lei persoanelor aflate in situatii de necesitate sau deosebite
| Ministerul Muncii a modificat Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat,organizatiilor neguvernamentale privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
| MAI a publicat conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut
| Guvernul a modificat Regulamentul-cadru pentru personalul din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant".
| Uniunea Europeana elaboreaza proiectul InvestEU - instrument financiar de sprijinire a investitiilor si a crearii de locuri de munca
| RIL: Decizia ICCJ nr. 9/2019 privind incadrarea in conditii speciale de munca a activitatii desfasurate in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran
| Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii au aprobat Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania
| Guvernul a aprobat criteriile de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat