Proiect de lege privind modificarea sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca


Noul ciclu strategic lansat la nivel european pe fondul crizei economice recomanda abordarea integrata a obiectivelor privind cresterea economica si dezvoltarea sociala.

Strategia EUROPA 2020 propune o noua viziune pentru economia sociala de piata a Europei in urmatorul deceniu, care sa ajute Uniunea sa iasa din criza economica si financiara si sa edifice o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Aceste trei prioritati se sprijina reciproc si sunt in masura sa ajute UE si statele membre sa obtina un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca, de productivitate si de coeziune sociala. In practica, Uniunea Europeana a stabilit cinci obiective majore - privind ocuparea fortei de munca, inovarea, educatia, incluziunea sociala si mediul/energia - care urmeaza sa fie indeplinite pana in 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective nationale in aceste domenii, implementand Strategia Europa 2020 prin intermediul Programelor Nationale de Reforma (PNR).

In acest context, Guvernul Romaniei a aprobat, in luna aprilie 2011, Programul National de Reforma 2011-2013, document ce are in vedere atat corelarea cu Programul de Convergenta, cat si raspunsul autoritatilor nationale la observatiile si recomandarile formulate de catre Comisia Europeana. De asemenea, Programul National de Reforma 2011-2013 a fost elaborat pentru a asigura continuitatea masurilor de reforma deja asumate in perioada 2007 - 2010, dar si concordanta cu prevederile Memorandumului de intelegere semnat de Romania cu Comunitatea Europeana si cu Programul de guvernare 2009 - 2012.

In cadrul acestui document au fost abordate tintele nationale, principalele masuri pentru atingerea acestora, reformele prioritare precum si blocajele in calea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca. Luand in considerare ca, la nivel european, s-a agreat asumarea ca tinta generala pentru anul 2020 cresterea ratei ocuparii fortei de munca pana la nivelul de 75%, pentru populatia din grupa de varsta 20-64 de ani, prin PNR 2011-2013, Romania a stabilit o tinta ambitioasa privind cresterea ratei de ocupare a fortei de munca pana la nivelul de 70% in anul 2020

Pentru perioada 2011-2013, Romania si-a propus promovarea unei cresteri economice bazate pe ocuparea fortei de munca, in contextul asigurarii dintr-o perspectiva durabila a coeziunii economice, sociale si teritoriale.

In acest sens, este prioritara implementarea masurilor focalizate pe indepartarea constrangerilor in calea cresterii ocuparii fortei de munca, care sa conduca la imbunatatirea functionarii pietei muncii, facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare, consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca si optimizarea structurii ocupationale a fortei de munca.

In perioada 2012-2013, pachetul de masuri destinate stimularii ocuparii fortei de munca se focalizeaza pe sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in sensul consolidarii capacitatii individuale de ocupare (programe de informare si consiliere in cariera personalizate, formare si perfectionare profesionala si stimularea initiativei antreprenoriale individuale) si pe consolidarea cadrului legal privind sistemul asigurarilor de somaj si promovare a ocuparii fortei de munca.

In conformitate cu angajamentele stipulate in planurile de implementare aferente Programului de Guvernare 2009-2012 si Programului National de Reforme 2011-2013, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si-a asumat modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza dezvoltarea de noi masuri de stimulare a ocuparii si adaptarea modului de implementare a acestora la cerintele actuale ale pietei muncii.

Proiectul de act normativ stipuleaza introducerea urmatoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale, sustinerea financiara a somerilor neindemnizati pe perioada participarii la programele de FPC, flexibilizarea conditiilor pentru subventionarea programelor de FPC organizate de angajatori, accesul somerilor neindemnizati la prime de mobilitate, relaxarea conditiilor de eligibilitate pentru indemnizatia de somaj in cazul lucratorilor cu contracte de munca temporara sau cu timp partial, reducerea conditionalitatilor pentru firmele care angajeaza someri si persoane apartinand grupurilor vulnerabile, sprijinirea angajatorilor in vederea inserarii pe piata muncii a persoanelor beneficiare de venit minim garantat,

Proiectul de modificare si completare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza simplificarea si flexibilizarea modului de implementare a masurilor de stimulare a ocuparii astfel incat sa devina mai atractive pentru cele doua categorii de beneficiari - persoane aflate in cautarea unui loc de munca si angajatori.

Dezvoltarea si perfectionarea masurilor de stimulare a ocuparii vor permite realizarea unei ajustari mai rapide a acestora la contextul economic si cerintele pietei muncii.

Astfel, noile reglementari vor contribui la indeplinirea obiectivului din Programul de Guvernare privind echilibrarea pietei muncii si reducerea deficitelor sectoriale de forta de munca prin cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.

In proiectul de act normativ sunt introduse reglementari privind:

- acordarea unei alocatii profesionale pe perioada participarii la un program de formare profesionala, in valoare de 50% din nivelul indicatorului social de referinta, pentru persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, urmarindu-se astfel incurajarea participarii persoanelor vulnerabile social la programe de formare profesionala continua;
- acordarea de servicii gratuite de evaluare a competentelor dobandite pe alte cai decat cea formala, cu scopul de a facilita si urgenta obtinerea unui certificat de competente profesionale;
- relaxarea conditiilor de eligibilitate pentru indemnizatia de somaj in cazul lucratorilor cu contracte de munca temporara sau cu timp partial, prin stabilirea unei perioade obligatorii de cotizare la bugetul asigurarilor pentru somaj, de minimum 6 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, pentru a reflecta diversitatea contractelor de munca in conditiile unei piete dinamice a muncii si a acorda posibilitatea lucratorilor cu timp partial si/sau cu contract de munca temporara de a obtine dreptul la indemnizatie de somaj;
- flexibilizarea masurii referitoare la subventionarea, din bugetul asigurarilor pentru somaj, a programelor de formare profesionala organizate de angajatori pentru proprii angajati, in sensul cresterii procentului potentialilor beneficiari de la 20% la 50% din personalul angajat, pentru care se pot organiza de catre angajatori cursuri de formare in baza planului anual de formare profesionala;
- acordarea primelor de mobilitate inclusiv somerilor de lunga durata, masura ce tinteste stimularea mobilitatii teritoriale in vederea ocuparii, prin acordarea primei de incadrare (2 X indicatorul social de referinta) si a primei de instalare (7 X indicatorul social de referinta);
- acordarea unei alocatii de transport in vederea facilitarii participarii la masurile active, masura ce vizeaza stimularea participarii persoanelor in cautarea unui loc de munca la masurile active prevazute de lege (informare si consiliere, medierea muncii, consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri). Aplicarea acestei masuri urmareste activizarea somerilor pe termen lung si responsabilizarea lor cu privire la ocuparea unui loc de munca.
- reducerea conditionalitatilor de implementare a unor masuri active: reducerea de la 3 la 2 ani a obligatiei de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu pentru angajatorii care angajeaza absolventi in conditiile art. 80, acordarea serviciilor de formare profesionala persoanelor aflate in detentie care mai au de executat cel mult 12 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei, acordarea de credite in conditii avantajoase pentru o perioada de cel mult 5 ani fata de 3 ani;
- sprijinirea angajatorilor in vederea inserarii pe piata muncii a persoanelor beneficiare de venit minim garantat, prin acordarea, lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, a unei sume egale cu 40% din valoarea indicatorului social de referinta, angajatorilor care incadreaza astfel de persoane, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cu persoanele respective cel putin 12 luni;
- modificarea anumitor prevederi legate de plata indemnizatiilor de somaj in conditiile prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene;
- corelarea unor prevederi ale actualei forme a legii cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat