Protocol de colaborare intre MECTS si ANOFM in vederea cresterii sanselor de ocupare a locurilor de munca


Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) au incheiat miercuri, 22 februarie 2012, un protocol de colaborare al carui obiectiv este cresterea sanselor de ocupare pe piata interna a muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.


Pentru atingerea acestui obiectiv au fost stabilite o serie de paliere de actiune comune intre care:
- facilitarea accesului somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca la programul ``A doua sansa", in vederea finalizarii invatamantului primar si a celui secundar inferior;
- sprijinirea angajatorilor si a persoanelor care au incheiat contracte de ucenicie la locul de munca, prin inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti si prin unitatile de invatamant liceal - filiera tehnologica si vocationala, in vederea asigurarii pregatirii teoretice a ucenicilor, conform standardelor ocupationale si a standardelor de pregatire profesionala;
- introducerea unui modul optional sau a unei discipline optionale in curriculumul la decizia scolii pentru invatamantul liceal, pentru informarea elevilor cu privire la Codul muncii, contractul de munca, principalele masuri active in vederea ocuparii unui loc de munca, dosarul pentru somaj, institutiile abilitate pentru informarea si consilierea pentru ocuparea unui loc pe piata muncii.
De asemenea, vor fi organizate stagii de pregatire practica atat pentru elevii de liceu, cat si pentru studentii facultatilor de asistenta sociala, in ANOFM si in Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM), in vederea familiarizarii acestora cu activitatea serviciului public de ocupare. Pe de alta parte, vor fi initiate si desfasurate campanii de informare si consiliere in scoli in vederea promovarii masurilor active destinate tinerilor si pentru prevenirea riscului marginalizarii.
Secretarul de Stat in Ministerul Educatiei, doamna Oana Badea, declara ca ``un semnal important pe care il primeam atat noi, cat si partenerii nostri de la ANOFM, era imposibilitatea unor tineri de a se angaja, deoarece nu aveau studiile finalizate. Or, angajamentul pe care ni l-am luat prin institutiile noastre consta tocmai in a-i ajuta pe cei care intampina astfel de dificultati in completarea studiilor. Apoi, este important pentru viitorii angajati, aflati acum pe bancile scolii, sa isi cunoasca atat drepturile, cat si responsabilitatile. Optionalul pe care il vom propune liceelor va contura competente legate de intrarea pe piata muncii, alegerea unui loc de munca, negocierea contractului, drepturile si responsabilitatile angajatului".
Durata protocolului dintre MECTS si ANOFM este de doi ani de la data semnarii, prelungirea valabilitatii acestuia urmand a fi facuta prin act aditional, pe perioade de cate doi aniServicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat