Casa Nationala de Pensii Publice implementeaza un proiect cu finantare europeana pentru cresterea calitatii serviciilor livrate catre cetateni


Casa Nationala de Pensii Publice a demarat, incepand cu 10.03.2011, proiectul „SERVICII PUBLICE ONLINE DESTINATE CETATENILOR, CONTRIBUABILI SI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII SI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCA SI AL BOLILOR PROFESIONALE”, Cod SMIS 14430.

Proiectul este co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, avand o valoare totala eligibila (fara TVA) de 21.499.000 lei, din care 17,547,483.8 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila.

Proiectul are ca obiectiv general cresterea calitatii serviciilor CNPP oferite tuturor asiguratilor in sistemul public de pensii prin implementarea unui sistem informatic integrat.
Perioada de derulare a proiectului este de 24 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:
- instituirea unui serviciu public online stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial in interesul cetatenilor;
- promovarea accesului public la documente si posibilitatea completarii online a acestora;
- reducerea timpului de raspuns al institutiei la solicitarile publicului prin crearea unui instrument modern si accesibil la scara nationala;
- descongestionarea activitatilor la ghiseele institutiei prin oferirea acelorasi documente in sistem electronic;
instruirea utilizatorilor si a personalului ce administreaza sistemul. Proiectul creeaza posibilitatea mentinerii unui contact permanent cu cetatenii, cu mediul de afaceri si cu institutiile publice din Romania si va determina cresterea interactiunii cu asiguratii si mediul de afaceri, va facilita schimbul de informatii intre parti, precum si reducerea timpului de solutionare a cererilor venite din partea asiguratilor. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului Major de Interventie 2 (``Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice``), acela de a pune la dispozitie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atat pentru utilizatori (cetateni si operatorii economici), cat si pentru administratia publica.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii si din sistemul accidentelor de munca (cca. 5 600 000 asigurati, 450 000 angajatori si 5 400 000 pensionari). In categoria beneficiarilor indirecti intra angajatii Casei Nationale de Pensii Publice si cei ai caselor teritoriale de pensii. In urma implementarii proiectului acestia vor dezvolta abilitati de utilizare a mijloacelor electronice si vor fi conectati la metodele moderne de comunicare, contribuind astfel la imbunatatirea serviciilor institutiei.

Principalele activitati din proiect sunt: achizitionarea si implementarea sistemului informatic integrats achizitionarea si derularea serviciilor de audit si management de proiect; instruirea utilizatorilor; informarea si publicitatea proiectului; realizarea managementului de proiect.

Proiectul se va finaliza cu urmatoarele rezultate:
- 15 servicii electronice furnizate:

Servicii electronice pe zona de pensii si alte drepturi de asigurari sociale:
o Managementul cererilor de acordare a drepturilor de pensie
o Managementul cererilor de incasare a sumelor neincasate
o Managementul cererilor de modificare a datelor personale
o Managementul cererilor de acordare a indemnizatiilor prevazute de legile speciale
o Managementul cererilor pentru acordarea biletelor de tratamen

Servicii electronice pe zona de evidenta contribuabili:
o Evidenta contractelor de asigurare
o Evidenta declaratiilor de asigurare
o Evidenta declaratiilor nominale A11 si A12 / D112
o Vizualizarea informatiilor centralizate: stagii, viramente pilonul 2, istoricul carierei

Servicii electronice pe zona de accidente de munca si boli profesionale

o Completare on line a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale - despagubire in caz de deces
o Completare on line a cererii de participare la curs de recalificare sau reconversie profesionala
o Completare on line a cererii de rambursare a cheltuielilor
o Completare on line a cererii pentru acordarea de dispozitive medicale
o Completare on line a cererii pentru obtinerea compensatiei pentru atingerea integritatii
o Completare on line a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale - indemnizatii

- 2125 persoane instruite pentru folosirea aplicatiei informatice;
- 2080 de utilizatori ai proiectului, angajati ai CNPP;
- 400.000 de utilizatori persoane fizice/institutii pana la sfarsitul proiectului, 700.000 de utilizatori la 5 ani de la finalizarea proiectului.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Bianca Culea, Director Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare CNPP, Coordonator de Proiect, Casa Nationala de Pensii Publice; Tel: 021/316.82.77; E-mail: bianca.culea@cnpas.org.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat