M. Muncii propune un sistem de servicii sociale modern si mai aproape de oameni


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) deruleaza proiectul „Cresterea gradului de implementare a legislatiei privind serviciile sociale la nivel local in contextul procesului de descentralizare” SMIS 10845 - cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007 - 2013 „Inovatie in administratie”.

Proiectul se desfasoara in perioada februarie 2010 - august 2012.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitatii autoritatilor locale in vederea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale, de calitate si adaptate nevoilor identificate la nivel local, pentru favorizarea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile.

In Romania, in ultimii 15 ani, serviciile sociale s-au dezvoltat si diversificat constant si, la momentul actual, este nevoie de mecanisme coerente care sa garanteze calitatea, sustenabilitatea si adaptarea serviciilor la nevoile reale ale populatiei. Comisia Europeana acorda o atentie deosebita serviciilor sociale de interes general, subliniind rolul major al acestora in combaterea saraciei si in promovarea incluziunii sociale active. In acest context, proiectul elaboreaza un set de proceduri si instrumente care sa permita o mai buna planificare, finantare, monitorizare si implementare a serviciilor sociale din Romania.

In Uniunea Europeana, serviciile sociale joaca un rol fundamental in ansamblul masurilor de protectie sociala, precum si a celor destinate imbunatatirii calitatii vietii in general. Ele includ servicii de ingrijire a copiilor, ingrijire pe termen lung pentru copii si adulti, asistenta sociala, gazduire, mediere pe piata muncii si ocupare a fortei de munca, pregatire profesionala, servicii de prevenire si protectie impotriva oricaror forme de abuz etc. Serviciile sociale reprezinta o parghie esentiala pentru asigurarea obiectivelor de coeziune sociala economica si teritoriala in tarile UE, a cresterii economice si a incluziunii sociale.

Proiectul consta in: elaborarea de studii, elaborarea de metodologii de planificare, gestiune, finantare, monitorizare si evaluare a serviciilor sociale in Romania; realizarea de propuneri legislative care sa faciliteze organizarea mai eficienta a sistemului de servicii; analizarea detaliata a meseriilor, profesiilor, ocupatiilor din sistemul de servicii sociale si propuneri de modificare si completare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), organizarea de programe de formare la nivel national, adresate profesionistilor din sistemul serviciilor sociale; dezvoltarea unei metodologii cuprinzatoare de realizare a parteneriatelor; realizarea unei campanii de promovare a rolului serviciilor sociale in combaterea excluziunii sociale si a saraciei, precum si organizarea unui forum european privind serviciile sociale. Proiectul va include un amplu proces de consultare a actorilor cheie din domeniul social.

Proiectul isi propune sa aduca o noua viziune asupra serviciilor sociale in Romania care sa echilibreze doua nevoi esentiale pentru un sistem sustenabil: descentralizarea serviciilor sociale, pentru ca autoritatile locale sa poata construi si oferi servicii cu adevarat necesare comunitatii din care fac parte, si garantarea accesului egal si uniform la un spectru larg de servicii sociale de baza, interconectate (primare si specializate).

In perioada 6-7 iunie 2012, la Poiana Brasov, va avea loc Forumul european Servicii sociale de calitate in fiecare comunitate - provocari si oportunitati, eveniment care va reuni 250 de participanti din sectorul public si privat, national si international, profesionisti din cadrul sistemului de servicii sociale. Forumul Servicii sociale de calitate in fiecare comunitate reprezinta o platforma de dialog si un schimb de experienta privind organizarea si dezvoltarea serviciilor sociale, modernizarea si sustenabilitatea acestora, cadrul de reglementare necesar pentru asigurarea unor servicii de calitate in fiecare comunitate, cat mai aproape de utilizatori.Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat